Metro tunelom ispod Save?

Beogradski metro mogao bi da poveže stari deo grada sa Novim Beogradom tunelom ispod Save, a ne Novim savskim mostom kako je ranije planirano.

U toku je izrada Studije izvodljivosti, koju radi francuska kompanija Egis, a kako navodi Milutin Folić, glavni urbanista Beograda, tunel ispod Save je realna opcija koja trenutno figurira u okviru Studije. Naime u okviru Studije se razrađuju linije i prema dosadašnjim analizama postoji mogućnost da se linija 2 ukršta sa linijom 1 na Savskom trgu, umesto da se menje na most nastavi podszemno ispod save i tako pređe na levu obalu. Na taj način novi savski most bi zadržao tramvajski saobraćaj, a razmatra se da se linija 1 poveže sa Prokopom.

"Studija koja je u toku treba da pokaže i preporuči koja od ova dva rešenja bi bila najbolja", rekao je Folić, prenosi RTS.

Promena neće biti kada je u pitanju broj linija, kao i početne i krajnje stanice. Prva bi išla od Makiškog polja, tačnije od raskrsnice Obrenovačkog i puta ka Železniku, preko Banovog brda ka Sajmu..

Završetak Studje izvodljivosti i finalna trasa linija očekuje se da će biti gotovi do kraja ove ili početkom iduće godine, a potom bi ti podaci ušli u plansu dokumentaciju. Nakon izrade planske dokumentacije stvoriće se uslovi za izradu finalne tehničke dokumentacije i početak gradnje metroa koji se očekuje krajem 2020.

U međuvremenu će se raditi na pronalaženju rešenja modela finansiranja, odnosno pronalaženju partnera.

Pročitajte i INTERVJU sa Milutinom Folićem: Novo lice prestonice

Izvor: RTS, RE