Obilićev venac je prva zelena garaža u Evropi

Garaža „Obilićev venac“ dobila je Parksmart sertifikat i tako postala prva „zelena garaža“ u Evropi. Kriterijume za dobijanje ovog sertifikata ispunjava još samo 17 garaža na svetu – jedna u Kini i 16 u Americi. Nakon renorviranja, ova garaža ima ukupno 804 parking mesta, odnosno 200 mesta više, i ispoštovano je oko 150 ekoloških standarda.

FOTO: Parking servis

Parksmart je jedini svetski rejting sistem, koji definiše, procenjuje i daje priznanje održivim garažama i garažama koje imaju visoke performanse. Ovaj sveobuhvatni sistem sertifikovane garaže razvrstava u nekoliko grupa – zlatnu, srebrnu, bronzanu i grupu takozvanih pionira. Garaža „Obilićev venac“ je jedna od četiri garaže na svetu, koje ispunjavaju kriterijume za bronzani nivo, što je trenutno najviši dostignuti nivo.

Postavljenim kriterijumima se vrednuju, kako projekat i izgradnja, tako i upravljanje i održavanje objekata. Ova beogradska ekološka garaža ima solarne panele sa elektranom, LED osvetljenje sa senzorima pokreta, punjače za vozila na električni pogon, parking mesta za bicikle, kante za 6 različitih kategorija otpada, zonu za performanse i izložbe, besplatan internet za korisnike.

Ispunjavajući kriterijume Parksmart sertifikata, garaža „Obilićev venac“ je realizovala i postavljene ciljeve, kao što su povećanje energetske efikasnosti i ušteda utrošene energije, efikasnije osvetljenje i ventilacija, smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu, efikasno upravljanje garažom, promovisanje alternativnih načina transporta. Parksmart garaže nude značajne prednosti, kako za vozače, stanare, tako i za menadžere, koji upravljaju ovim objektima.

„Parking servis“ tek započinje da ide ovim „zelenim“ putem. Trudiće se da Beograd dobije još ekoloških garaža sa primenjenim principima energetske efikasnosti i na taj način će, ne samo pružiti korisnicima neophodan broj parking mesta, već i sačuvati grad i sredinu u kojoj živimo.