Lizingom do nepokretnosti

Ukoliko se odluče za finansiranje nepokretnosti putem lizinga, korisnici će imati sve standardne prednosti lizinga kao načina finansiranja. „Između ostalog, te pogodnosti su jednostavnije i brže procedure odobrenja i činjenica da se trošak pretvara u investiciju, pošto je predmet lizinga ujedno i sredstvo obezbeđenja. Jedan od modela finansiranja nekretnina putem lizinga je da kompanije umesto da plaćaju zakup, odluče da plaćaju ratu lizinga i na taj način dolaze do poslovnog prostora“, objašnjava Teodora Milenković, generalni sekretar Asocijacije lizing kompanija Srbije.

Ko su najčešće korisnici lizinga nepokretnosti?

Korisnici lizinga nepokretnosti najčešće su privredna društva koja se opredeljuju za lizing kao način finansiranja poslovnih prostora, fabrika, silosa, pa čak i tržnih centara. Što se tiče građana kao korisnika lizinga, važno je napomenuti da je lizing prvenstveno namenjen pravnim licima. Imali smo slučaj kad su privatna lica finansirala garažna mesta putem lizinga, ali je lizing ostao prvenstveno namenjen privrednicima. Ovo nije slučaj samo u Srbiji, već i u regionu i Evropskoj uniji gde se putem lizinga uglavnom finansiraju poslovni objekti.

Analiza za 2017. godinu ukazala je na rast vrednosti novozaključenih lizing ugovora za 27 procenata. Koliki udeo čini lizing nepokretnosti i kako ocenjujete ovaj segment poslovanja na našem tržištu?

Vrednost novozaključenih lizing ugovora u sektoru nekretnina u 2017. godini iznosila je devet miliona evra, što je tri miliona evra više u odnosu na isti period prethodne godine. Trenutno, lizing nepokretnosti ima mali udeo u strukturi novozaključenih lizing ugovora, ali možemo reći da ovaj segment lizinga ima veliki potencijal za rast koji će biti dostignut odgovarajućim očekivanim izmenama. Asocijacija lizing kompanija Srbije je Narodnoj banci Srbije dostavila inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o finansijskom lizingu, koja, pored ostalog, inicira i smanjenje visokog kapitalnog cenzusa potrebnog za obavljanje poslova lizinga nepokretnosti. 

Šta je dovelo do rasta?

Porast vrednosti novozaključenih ugovora u segmentu nekretnina je, kao i u ostalim sektorima, posledica jačanja privrede u Srbiji i ekonomske stabilnosti privrednika. Osim toga, kompanije sve više prepoznaju lizing kao način da unaprede svoje poslovanje. Međutim, treba napomenuti da su mogućnosti za rast ovog sektora lizinga vrlo velike i da bi napomenuto smanjenje kapitalnog cenzusa imalo pozitivne efekte i kod lizing kompanija, a posledično i kod privrednih društava.

Šta vidite kao osnovnu prepreku većeg interesovanja za kupovinu nekretnina putem lizinga i šta je neophodno preduzeti kako bi finansiranje nepokretnosti putem lizinga u narednom periodu doživelo značajan rast?

Kapitalni cenzus za kompanije koje bi želele da se bave lizingom nepokretnosti trenutno iznosi pet miliona evra, što delimično ograničava tržište. Poređenja radi, u Republici Hrvatskoj, osnovni kapital lizing društava ne sme biti manji od milion kuna (približno 130.000 evra). Imajući u vidu da lizing kompanije nisu depozitne institucije, nije jasno zbog čega je kapitalni cenzus za finansiranje nekretnina putem lizinga toliko visok, ali je sigurno da bi njegovo smanjenje uticalo i na razvoj tržišta.