Povratak kulture osiguranja

U poređenju sa zemljama u regionu, a pre svega Evropskom unijom ili konkretno Austrijom gde se nalazi matična kuća GRAWE osiguranja, tržište osiguranja u Republici Srbiji je relativno nerazvijeno, smatra mr Christoph Czettl, predsednik Izvršnog odbora GRAWE osiguranja u Srbiji. Činjenica je da u ukupnoj premiji osiguranja u Srbiji u 2017. godini, osiguranje imovine čini tek oko 20 odsto. Iako i Czettl procenat osigurane imovine u Srbiji ocenjuje kao još uvek nizak, smatra da to predstavlja veliki potencijal za osiguravače u
budućnosti jer je ta slika počela da se menja.

FOTO: mr Christoph Czettl, predsednik Izvršnog odbora GRAWE osiguranja u Srbiji

„Sve je veća svest stanovništva o značaju osiguranja uopšte, a posebno o značaju osiguranja stanova i kuća, kao i predmeta u domaćinstvu, jer vrednost imovine najčešće ne podrazumeva samo ekonomsku vrednost, već vrlo često godine ulaganja. Imovina je nešto što je ljudima zaista važno i mislim da se kultura osiguranja vraća na ove prostore“, objašnjava Czettl.

Koliko su godišnje premije osiguranja imovine pristupačne građanima Srbije? Šta GRAWE nudi svojim klijentima?

Osiguranje na novonabavnu vrednost je najveća prednost proizvoda imovinskog osiguranja koje imamo u ponudi i naša najveća prednost na tržištu. Reč je o proizvodu imovinskog osiguranja „GRAWE Dom“ koji podrazumeva osiguranje stanova, kuća za stanovanje i vikendica, kao i svih stvari u domaćinstvu, a visina premije zavisi od vrste nekretnine, njene veličine, a pre svega od uključenih pokrića koje naši klijenti imaju mogućnost da biraju. Visina premije je prilagodljiva kućnom budžetu i rekao bih da predstavlja mali izdatak za domaćinstvo u odnosu na to šta se osiguranjem imovine dobija.

Naravno da uvek savetujemo naše građane da se opredele za paket koji podrazumeva vrhunsko pokriće, kako se takav obim pokrića naziva kod nas, jer je na taj način klijent u potpunosti zaštitio svoju imovinu.

GRAWE je osiguravajuće društvo koje je na tržištu prepoznatljivo po osiguranju života, a već mnogo godina osiguravate i imovinu naših građana. Pre nekoliko godina ste predstavili i proizvod GRAWE Preduzetnik. Koliko potencijala vidite u tom segmentu?

Iako trenutno ne beleži značajan rast, osiguranje namenjeno malim i srednjim preduzećima takođe ima veliki potencijal na srpskom tržištu. Građani koji razvijaju svoj biznis sve više razmišljaju o tome da preduprede rizike koji bi mogli da utiču na njihovo poslovanje. Imamo u portfelju klijente preduzetnike koji razvijaju svoje poslove decenijama, a sve više je i onih koji su na samom početku. Podrška smo i različitim start up-ovima i mladim ljudima koji svoje ideje „pretaču u sopstveni biznis“.

Proizvod „GRAWE Preduzetnik“ obezbeđuje osiguranje imovine preduzeća od požara i elementarnih nepogoda, izlivanja vode, krađe i loma stakala, gde jednako pokriće važi za sve osigurane rizike.

Da li ste zadovoljni poslovanjem GRAWE osiguranja u Srbiji i kakve ste rezultate postigli u prethodnoj godini?

Ponosni smo na rezultate rada i uspeh koji smo postigli u 2017. godini, a to se prevashodno odnosi na rast portfelja i više od 7.000 novih ugovora o osiguranju života, visinu premije od preko 30 miliona evra i rast broja zaposlenih koji danas čine preko 200 uspešnih i profesionalnih ljudi u našem osiguravajućem društvu. Pokazatelji našeg uspešnog poslovanja su i rezultati poslednjeg istraživanja koje smo sproveli sa Institutom Ipsos Strategic Marketing u decembru 2017. godine, koji ukazuju na sve veću prepoznatljivost GRAWE osiguranja među našim građanima, tačnije više od 30% populacije između 30 i 40 godina starosti zna da je GRAWE moćna i stabilna kompanija, kao i reputaciju i imidž koji negujemo godinama unazad. Posebno smo ponosni što rezultati istraživanja pokazuju da je GRAWE među najznačajnijim osiguravačima u oblasti osiguranja života, kao i da su finansijska stabilnost i sigurnost atributi koje građani najviše koriste pri opisu našeg osiguravajućeg društva.

Kakav je vaš pristup tržištu i kakvi su dalji planovi i ciljevi?

Strateški cilj naše GRAWE porodice je da građani budu sigurni uz GRAWE i da budemo u mogućnosti da osiguramo sve što im znači život, a to je njihova finansijska sigurnost u budućnosti, njihova porodica, lepi trenuci na putovanjima, automobili i naravno njihovi domovi u koje se često ulože godine truda, ljubavi i vremena.

Povećanje premije osiguranja, povećanje broja klijenata i poslovni procesi koje kontinuirano unapređujemo, razlozi su za dalji i još intenzivniji rast i razvoj. Imperativi politike poslovanja podrazumevaju dalji rast i razvoj u oblasti osiguranja života, ali i rast u oblasti neživotnog osiguranja. Uvođenjem autoosiguranja smo najpre želeli da idemo u susret potrebama naših klijenata. Naša je vizija bila da GRAWE bude na strani klijenata koji putuju na teritoriji nekadašnje Jugoslavije i dalje u zemlje u kojima poslujemo. Osiguranje vozila imamo u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Rumuniji, Moldaviji, Ukrajini… tako da je bilo prirodno da se „gap“ na GRAWE mapi zatvori.

GRAWE je društvo okrenuto pojedincu i porodici I važno je da građani znaju koliko je značajno imati dobrog partnera za finansijsku podršku. Prema poslednjim istraživanjima, drago mi je da je upravo GRAWE kuća u koju stanovništvo ima poverenja jer smo u Srbiji na tome intenzivno radili dve decenije.

Naše iskustvo je pokazalo da se ulaganjem u stručnost kadrova postiže izuzetno zadovoljstvo klijenata koji su korisnici programa svih vrsta osiguranja. Prevashodno mislim na profesionalni pristup zastupnika u osiguranju koji prepoznaju potrebe klijenta i adekvatno reaguju i odgovaraju na njih. Smatram da je orijentisanost prema klijentu jedan od ključnih faktora za uspeh I razvoj i zato ćemo i ubuduće intenzivno da investiramo u naše zaposlene i njihovu stručnost i pre svega spremnost da savetuju građane na najbolji mogući način.

INVESTICIJE U NEKRETNINE

Na nivou koncerna GRAWE već skoro dva veka investira u nekretnine, pa je taj koncept preslikan i na poslovanje u Srbiji u kojoj su pristuni od 1997. godine. Izgradnja GRAWE Poslovnog centra na Novom Beogradu 2007. godine najveća je investicija ovog koncerna u Srbiji, vredna 32 miliona evra, kada su se našli i na listi najvećih investitora u našoj zemlji. Principi koje primenjuju u osiguranju kao što su dugoročan odnos sa klijentima, poverenje i domaćinski pristup u poslovanju, preslikavaju se i na upravljanje nekretninama, odnosno poslovnu saradnju sa zakupcima. GRAWE Poslovni centar se održava prema najvišim standardima, a osnova poslovanja i jedna od najvećih prednosti jeste optimalan odnos cene i kvaliteta.