Banka kao partner

Proteklih 12 meseci obeležila je značajna korekcija kamatnih stopa na stambene kredite i činjenica je da danas na domaćem bankarskom tržištu postoje izuzetno povoljne ponude, ističe Igor Anić, član Izvršnog odbora ProCredit banke. Govoreći o mogućnosti daljih sniženja kamatnih stopa, naš sagovornik ističe da se očekuje da će Euribor i u narednom periodu ostati na vrednosti sličnoj današnjoj, a da su blage oscilacije kamata moguće pre svega na strani marži koje banke obračunavaju kod ovih pozajmica.


FOTO: Igor Anić, član Izvršnog odbora ProCredit banke

„Naravno, kada je prosečna kamata na stambene kredite u našoj zemlji oko 3 ili 3,5 odsto, ne može se očekivati prevelika korekcija. Ono što je realno je da se kamate neće kretati na više u narednih godinu dana, a svakako da će biti pojedinačnih primera gde će iz različitih razloga, banke blago korigovati ono što imaju istaknuto kao zvanične ponude“, smatra Anić.

Kako doneti pravu odluku o izboru vrste stambenog kredita, pre svega u smislu kamatne stope i njene strukture?

Stambeni krediti su pozajmice sa najdužom ročnošću i zbog toga je pravilan izbor banke u kojoj ćete uzeti ovaj kredit jedan od ključnih kriterijuma o kom bi svi građani trebalo da vode računa.

Prilikom ovog izbora važno je izabrati stabilnog bankarskog partnera u kog ćete imati puno poverenje i za kog ćete biti sigurni da je tu da vas podrži i razume u svakom momentu. Kvalitet usluge, brzina i jednostavnost su svakako bitni faktori koji bi trebalo da se uzmu u obzir, jer je u današnje vreme svakako najvažnije ne gubiti dragoceno vreme čekajući u redovima, kada se većina usluga može dobiti kvalitetno kroz elektronske kanale. Takođe, važno je da se informišete i o uslovima drugih ponuda banke, kao što su paket računi koje ta banka nudi, uslovi plaćanja, provizije za elektronsko bankarstvo i slično, jer su sve to usluge koje će vam u nekom momentu trebati i od kojih u mnogome zavisi koliko saradnja sa nekom bankom može da bude povoljna i isplativa za vas.

Veoma često se kod nas u pričama o stambenim kreditima ističe isključivo kamatna stopa, što je pogrešno uprošćavanje čitave saradnje. Naravno, kamata je veoma bitna stvar, ali je pri izboru banke u kojoj ćete uzeti stambeni kredit važno da imate širu sliku o toj saradnji.

ProCredit ima specijalne ponude za kupovinu stanova na pojedinim lokacijama, kao što je kompleks Panorama Voždovac. Koje su prednosti ove ponude za građane?

Sve prednosti ove ponude proizlaze iz odlične saradnje koju naša banka ima sa investitorom ovog stambeno-poslovnog kompleksa, odnosno preduzećem Alpros. Zahvaljujući razumevanju i dugogodišnjem partnerstvu, naša banka je pripremila posebne pogodnosti za sve kupce stanova u kompleksu Panorama Voždovac.

Tu nije reč samo o kamatnoj stopi, koja je veoma atraktivna i kreće se već od 2,85 odsto plus šestomesečni Euribor. Tu su i mnoge druge pogodnosti koje očekuju sve građane koji se opredele da uz stambeni kredit naše banke kupe stan u ovom kompleksu na Voždovcu.

U prvom redu reč je o činjenici da su građanima ovi naši krediti dostupni bez obaveze plaćanja životnog osiguranja, zatim bez troškova osiguranja kod NKOSK i bez troškova održavanja kreditne partije, što čitavu priču dodatno pojeftinjuje za kupce.

Upravo iz tog razloga, tokom proteklih meseci veliki broj građana je kupio stanove u kompleksu Panorama Voždovac i to upravo uz kredite naše banke, što samo znači da je naša ponuda na tržištu prepoznata kao izuzetno dobra i povoljna.


U čemu su prednosti saradnje sa ProCredit bankom na ovakvim projektima iz ugla investitora jednog objekta?

Za investitore je značajno da uz sebe imaju stabilnog finansijskog partnera, koji će im u svakom momentu omogućiti da svoje planirane projekte realizuju na najbolji mogući način. Takođe, za investitore je ovakva saradnja dobar način da svoje kupce usmere na banku partnera koja će im uz znatno povoljnije uslove i mnogo brže omogućiti da dođu do stambenog kredita.

Sa druge strane, za banku je ovakva saradnja bitna, jer kao partnera imaju investitora koji odlično posluje, čime se poslovni rizik banaka značajno smanjuje i banka dobija mogućnost da pred klijente i kupce izađe sa znatno povoljnijim uslovima.

Podrška razvoju privrede

„ProCredit banka je od svog osnivanja 2001. godine do danas usmerena na snažnu podršku razvoju male i srednje privrede u Srbiji, jer je u srži razvoja svake ekonomije upravo ovaj segment. Naši akcionari su to prepoznali i cela naša bankarska grupacija se specijalizovala za usluživanje malih i srednjih preduzeća, kao i za podršku stanovništvu kako u segmentu štednje, tako i u segmentu investicionih i stambenih kredita. Svake godine se trudimo da tu saradnju samo dodatno unapredimo i intenziviramo.

Naša posvećenost podršci razvoju malih i srednjih preduzeća je, verujemo, najbolji način da omogućimo dalje jačanje domaće privrede, najbolji način da doprinesemo daljem upošljavanju svih potencijala koji postoje u našoj zemlji, kao i najbolji način da pružimo svoj doprinos otvaranju novih radnih mesta.

Naša namera je da i u narednom periodu ostanemo vodeća banka partner malih i srednjih preduzeća u Srbiji, kao i da svojim klijentima stalno nudimo nove pogodnosti, kako u pogledu kredita, tako i u pogledu domaćeg i međunarodnog platnog prometa, usluga štednje, elektronskog bankarstva i slično.“