Energetska efikasnost komforna svakodnevica

Unapređenje energetske efikasnosti je kontinuiran proces koji zahteva organizovan i sistemski pristup relevantnih državnih institucija, lokalnih samouprava, kompanija i pojedinaca. Indikatori energetske efikasnosti u Srbiji pokazuju da postoji potencijal unapređenja stepena racionalnog korišćenja energije u svim sektorima potrošnje,

Unapređenje energetske efikasnosti je kontinuiran proces koji zahteva organizovan i sistemski pristup relevantnih državnih institucija, lokalnih samouprava, kompanija i pojedinaca. Indikatori energetske efikasnosti u Srbiji pokazuju da postoji potencijal unapređenja stepena racionalnog korišćenja energije u svim sektorima potrošnje, posebno u rezidencijalnom sektoru.

Direktora kompanije „San enerdži Balkan“ Nenada Mitoševića pitali smo da li se i u kojoj meri u Srbiji racionalno koristi energija.
Nenad Mitošević: Nažalost, ne. To je pre svega zato što nema jasne motivacije za racionalnije korišćenje energije. Možemo očekivati da će sa povećanjem cene energije porasti i racionalnost u korišćenju. Postoji mišljenje da su mere energetske efikasnost i obnovljivi izvori energije skupi u poređenju sa zadržavanjem statusa kvo, ali svaka neracionalnost u korišćenju pre ili kasnije dolazi na naplatu. Naš cilj je da korisnicima u Srbiji približimo obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i učinimo to njihovom komfornom svakodnevicom. Sve to, naravno, bezbolno za kućne i investiocione budžete.

 

Koliko Srbija po vašem mišljenju prati trend, a koliko zaostaje u odnosu na zemlje EU i regiona po pitanju energetske efikasnosti u zgradama?
Nenad Mitošević: U proteklih pet godina Srbija je napravila nekoliko bitnih iskoraka u domenu energetske efikasnosti, pre svega primenom propisa koji uslovljavaju kvalitet gradnje. Zatim, tu je i sistem klasifikacije potrošnje energije koji pokazuju energetski pasoši, ali suprotno opšteprihvaćenom mišljenju – pasoši sami po sebi nisu garant da je objekat energetski efikasan. Problem nisu realizovani projekti u poslednjih pet godina već odsustvo rešenja za sve objekte koji su izgrađeni predonošenja savremenih pravilnika. Tu je bitna razliku u pristupu rešavanja problema u EU i nekim zemljama regiona. Mi u „San enerdžiju“ smo prepoznali da je rešenje ESCO pristup i nastojimo da prenesemo sva znanja koja smo stekli u ovoj oblasti u poslednjih 10 godina na tržištima poput Holandije i Letonije i primenimo ih u Srbiji.

 

Koje prednosti donose primene vaših rešenja u stambenim objektima?
Nenad Mitošević: Naša rešenja u domove pre svega donose komfor po pristupačnim cenama. Pod komforom podrazumevamo sistem centralnog grejanja, hlađenja, centralne pripreme sanitarne tople vode i efikasnu kontrolu temperatura u domovima. Dakle, usluga grejanja i hlađenja 24 sata dnevno, na temperaturama koje izabere korisnik. Takvi sistemi se često povezuju sa višim troškovima ulaganja koje neki investitori smatraju da ne mogu da prenesu na krajnje kupce. Primenom našeg koncepta investiciona cena rešenja ne prelazi budžete za tradicionalne sisteme grejanja i hlađenja, a dobija se za klasu viša usluga.

Kakvo je isku stvo vaše kompanije u Holandiji?

Nenad Mitošević: U Holandiji nekoliko hiljada ljudi koristi naše usluge, neki već i deset godina. Iskustvo i broj projekata koje su kolege u Holandiji realizovali daju nam veliki oslonac i omogućavaju da ne pravimo greške koje su oni pravili. S druge strane, prilagođavanje tržištu znači i prilagođavanje navikama potrošača. Tako, na primer, holandski korisnik nalazi da je zimi 19C komforna temperatura za dnevni boravak, dok je naše iskustvo u Srbiji pokazalo da samo 1,5% korisnika drži 20C na svom sobnom termostatu. Svi ostali spadaju u onu grupu korisnika kojima je prijatna temperatura od 22 do 24C. Mi na sve te izazove odgovaramo obnovljivim izvorima energije, kojih u Srbiji ima dovoljno, a koji se ne koriste u dovoljnoj meri.

 

Trenutno je vaša kompanija angažovana na izgradnji luksuznog objekta u Žičkoj ulici?
Nenad Mitošević: To je projekat sa centralnim grejanjem, hlađenjem i centralnom pripremom tople vode. Saradnju, koju smo još pre pet godina počeli sa partnerima iz kompanije “GP Kombo” zastupnikom brenda “Rehau”, liderom u proizvodnji
umreženih polietilenskih (PEX) cevi i rešenjima iz oblasti obnovljive energije, a koji su se odlično pokazali u smislu kvaliteta izvođenja radova, nastavili smo i na ovom objektu. Ovde želimo da primenimo sve primere naše dobre prakse.

Project Talis

Koji su dalji planovi vaše kompanije?
Nenad Mitošević: U narednom periodu planiramo da nastavimo da uvodimo obnovljive izvore energije u objekte u novogradnji, ali nam je glavni cilj da završimo prve projekte rekonstrukcije postojećih objekata. Tu mislim da možemo da damo značajan doprinos i potpuno revitalizujemo izgled grada. Uvođenjem obnovljivih izvora energije i poboljšanjem termičkih svojstava postojećih objekata možemo efikasno smanjiti zaostatak u odnosu na evropske standarde kada je reč o energetskoj