GRAWE – skoro dva veka uspešnih investicija u nekretnine

„Grawe osiguranje“, osnovano 1997. godine kao prvo osiguravajuće društvo sa stranim kapitalom u Srbiji, danas je među liderima na našem tržištu u oblasti osiguranja života. Trinaest osiguravajućih društava centralne i jugoistočne Evrope „Grawe grupe“ dokaz su međunarodne orijentacije. Stabilnost i visoko mesto na tržištu

„Grawe osiguranje“, osnovano 1997. godine kao prvo osiguravajuće društvo sa stranim kapitalom u Srbiji, danas je među liderima na našem tržištu u oblasti osiguranja života. Trinaest osiguravajućih društava centralne i jugoistočne Evrope „Grawe grupe“ dokaz su međunarodne orijentacije. Stabilnost i visoko mesto na tržištu osiguranja odraz su uspešnog poslovanja koje traje više od 180 godina. U poslovnoj 2015. godini kompanija je ostvarila rast portfelja, odnosno produkcije i rast broja zaposlenih. Finansijska stabilnost i sigurnost su atributi koje građani najviše koriste pri opisu ovog osiguravajućeg društva.

 

CHRISTOPH CZETTL

O poslovnim rezultatima, planovima i stanju na tržištu za Real Estate Magazin govori Kristof Cetl, generalni direktor „Grawe osiguranja“.

 

Koja je poslovna filozofija, tj. strategija investiranja „Grawe osiguranja“ unutar grupe? Da li „Grawe“ ulaže u nekretnine kako bi se zaštitio od eventualnih turbulencija i nestabilnosti finansijskog tržišta na kome posluje?

Kristof Cetl: Dugoročnost i sigurnost su osnove naše strategije ulaganja, ne samo u Republici Srbiji, već i u celom „Grawe“ koncernu. Na nivou „Grawe“ koncerna već skoro dva veka investiramo u nekretnine, pa je taj koncept preslikan i na poslovanje u Srbiji. „Grawe“ upravlja troškovima, samim nekretninama i prihodima od nekretnina i na taj način ostvarujemo sinergiju poslovanja i odlične rezultate, što potvrđuje i investicija u izgradnju poslovnog centra na Novom Beogradu koji se prostire na 15.600 kvadratnih metara.

 

Vaša poslovna zgrada u Beogradu je jedna od najvećih investicija koncerna „Grawe“.
Kristof Cetl: Izgradnja „Grawe“ poslovnog centra na Novom Beogradu 2007. godine najveća je investicija „Grawe“ koncerna u Srbiji, vredna 32 miliona evra, kada smo se našli i na listi najvećih investitora u Srbiji. Principi koje primenjujemo u osiguranju kao što su dugoročan odnos sa klijentima, poverenje i domaćinski pristup u poslovanju preslikavaju se i na upravljanje nekretninama, odnosno poslovnu saradnju sa našim zakupcima. „Grawe“ poslovni centar se održava prema najvišim standardima i kvalitet koji nudimo kada je u pitanju zakup poslovnog prostora može da proveri svaki zainteresovani zakupac. Osnova našeg poslovanja i jedna od najvećih prednosti je optimalan odnos cene i kvaliteta.

 

Portfelj „Grawe osiguranja“ je širok. U ponudi vaše osiguravajuće kuće imate brojne pakete životnih i neživotnih osiguranja. Kom segmentu dajete prednost? Planirate li da uskoro na tržište plasirate neki novi paket usluga?
Kristof Cetl: Različite vrste osiguranja života (za decu, odrasle, za penzionere, građane koji žele da obezbede pokriće za slučaj nastanka određene teške bolesti ili građane koji samo žele da akumuliraju svoja slobodna sredstva i da kroz ugovor ostvare dobit) čine najveći deo portfelja „Grawe osiguranja“. U planu je da u 2017. godini počnemo sa obavljanjem gotovo svih vrsta neživotnih osiguranja. Naša politika pos
lovanja podrazumeva prilagođavanje potrebama građana, odnosno tržišta, primenjujući najsavremeniji pristup struke sa logikom partnerskog odnosa i pristupa pojedincu.

 

Kako sagledavate trenutno stanje na tržištu osiguranja u Srbiji?
Kristof Cetl: Analizirajući izvanredne rezultate „Grawe osiguranja“ mogu da kažem da smo postigli mnogo i da su napredak i razvoj tržišta očigledni. Iz perspektive osiguravajućeg društva koje
je na tržištu među najprofitabilnijim, kvalitet naših usluga se odražava na konstantan rast broja ugovora o osiguranju. Posebno mi je drago da tržište prepoznaje način rada našeg društva. Tržište osiguranja u Srbiji je relativno nerazvijeno, ali bih istakao da ima izuzetno veliki potencijal. Smatram da se tržište polako razvija i da godinama beleži rast, naročito tržište osiguranja života.

 

Osiguravajuće kuće su do sada bile složne u zahtevima da država treba da podstiče ovu branšu. Šta država može da učini za sektor osiguranja u Srbiji?
Kristof Cetl: Zakonska situacija je jasna i u velikoj meri doprinosi zaštiti potrošača, konkretno odgovara na pitanja koja su bila aktuelna prethodnih godina, poput razdvajanja društava za osiguranje. Pored toga, daje i rešenja za unapređenje poslovanja svih privrednih subjekata na tržištu osiguranja. Zadovoljni smo novim zakonskim propisima i verujem da će oni u velikoj meri doprineti razvoju tržišta. Ako razmislimo gde slobodna sredstva iz osiguranja mogu da se ulažu i koliko još taj potencijal može da se poveća uvođenjem poreskih olakšica, a s druge strane analiziramo potencijal osiguranja života, smatram da smo tek na početku. Podsticaj u vidu poreskih olakšica za građane koji zaključuju ugovor o osiguranju obezbedio bi brži rast tržišta, a još veću ekspanziju bismo ostvarili kada bi država iskoristila sredstva akumulirana iz osiguranja života za finansiranje infrastrukturnih projekata.

 

Kako će se, po vašem mišljenju, kretati tržište osiguranja u Srbiji narednih godina?
Kristof Cetl: Novi zakon za mene znači veliki korak napred, posebno po pitanju novih definicija. Najpre bih istakao da je očigledno koliko je zakonodavac razmišljao o tome da tržište bude još sigurnije, koliko rezerve treba da budu velike, koliko kapital jednog društva treba da bude veći nego do sada. Očigledna je i jasna logika stabilizacije tržišta i, naravno, još povoljniji uslovi za svakog klijenta. Prilagođavanje standardima Evropske unije će nam takođe olakšati poslovanje jer imamo znanja i iskustvo na nivou „Grawe“ koncerna. Činjenica je da je sve veći broj građana zainteresovan za osiguranje imovine, koju podupiru i rezultati istraživanja Instituta „Ipsos stratedžik marketing“ (23% građana se izjasnilo da je zainteresovano da osigura stan ili kuću u kojoj živi), a osiguranje života već beleži kontinuirani rast poslednjih deset godina.

 

Koliko je osiguranje imovine realno jeftino ili skupo i koliko košta prosečna premija po metru kvadratnom stambenog prostora? Koje povoljnosti nudi osiguranje imovine i koji su rizici obično pokriveni?
Kristof Cetl: Obezbediti imovinu, u koju smo najčešće uložili velika sredstva i godine truda, mudra je i dobra odluka. Osiguranje imovine nije velika investicija u odnosu na to šta obezbeđuje. Premija, odnosno cena osiguranja zavisi od visine pokrića i vrste rizika koji su obuhvaćeni ugovorom o osiguranju imovine. Iz tog razloga građani bi trebalo detaljno da se informišu o vrstama rizika koje žele da uključe u osiguranje, a u skladu sa premijom koju žele da uplate.

 

Koji bi bili saveti građanima koji, poučeni nedavnom situacijom, razmišljaju o osiguranju života, ali i svoje pokretne i nepokretne imovine? Na šta da obrate pažnju i kako da odaberu odgovarajuće osiguranje?
Kristof Cetl: Tradicija i ugled osiguravajuće kuće, iskustvo u poslovanju, odnos cene i kvaliteta usluge, visina dobiti i broj osiguranika najčešći su kriterijumi građana pri izboru osiguravajuće kuće. Svake godine se značajno povećava procenat ispitanika koji kao kriterijum za izbor navode preporuku – što takođe pokazuju rezultati poslednjeg istraživanja. Može se zaključiti da su navedeni kriterijumi s jedne strane pokazatelji sve veće osetljivosti naših potrošača, a s druge može da bude i jedno od obrazloženja za dugogodišnji uspeh „Grawe osiguranja“ čiji se portfelj aktivnih ugovora o osiguranju života na kraju 2015. godine povećao na više od 50.000. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da „Grawe“ godinama unazad beleži veliki uspeh, da je među najistaknutijim osiguravajućim društvima na tržištu i da ima zadovoljne korisnike usluga, kako zbog visine dobiti koje obezbeđuje za svoje klijente, tako i zbog brze i kvalitetne isplate po osnovu zahteva za isplatu štete.